Konkurs literacki "Być Polakiem"

25.4. 2017 Konkurs literacki "Być Polakiem"

Komitet organizacyjny konkursu „Być Polkiem” pod przewodnictwem poseł Joanny Fabisiak ogłosił wyniki VIII edycji  prestiżowego międzynarodowego konkursu literackiego dla Polonii z całego świata. Jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski. Każdy z uczestników musiał spełnić cały szereg kryteriów.

Kryteria oceny prac:

zgodność z przesłaniem ideowym, walory edukacyjne, walory artystyczne, oryginalność pomysłów, zgodność z tematem danej grupy wiekowej, zaangażowanie w przygotowanie pracy, kreatywność, poprawność językowa

 Cele konkursu:

Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania, uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny, doskonalenie sprawności języka polskiego, ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

W tym roku z  72 nadesłanych prac siedmioosobowe międzynarodowe jury wybrało te najlepsze prace, a wyróżnienie zdobyła uczennica naszej szkoły -       

                                Natalia Sikora

Zmierzyła się ona z bardzo trudnym tematem:

 Budujemy muzeum polskie w kraju twojego zamieszkania. Jesteś kustoszem jednej z sal, jak ją urządzisz, wyposażysz?"

Poradziła sobie znakomicie, ponieważ w tej kategorii była jedyną osobą z Czech, która została wyróżniona. Trzeba przypomnieć, że Natalia zdobyła wyróżnienie już po raz drugi i w zeszłym roku pojechała w nagrodę na pobyt edukacyjny w Polsce oraz wzięła  udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie. Serdecznie gratulujeme wspaniałych sukcesów literackich!

 

Konkurs literacki "Być Polakiem"ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz