Międzynarodowy Konkurs Literacki

26.4.2017 Międzynarodowy Konkurs Literacki

 

Z okazji „Roku rzeki Wisły” Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zorganizowało już XVII Międzynarodowy Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży polonijnej. Temat był dla młodzieży bardzo sympatyczny i udział w konkursie wzięło aż 10 uczniów z klasy piątej i jedna uczennica z klasy ósmej.

             „Złota rybka w rzece Wiśle”

 

 Jury oceniło w tej kategorii aż 42 prace literackie z grupy I - dzieci w wieku 9-13 lat. Brano pod uwagę – punktowano: myśl i koncepcję, budowę pracy,  styl, poprawność językową, oryginalność ujęcia tematu (literackość) oraz ogólne wrażenie.

 

 

 Wyróżnienia otrzymali:

Adam Szczygłowski z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie – Litwa

Anna Niedoba, Kacper Marzeion i Marek Ćmiel

ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie – Republika Czeska

Justyna Mieszkaniec ze Szkoły Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie – Litwa

 

 Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom!

 


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz