Wizyta uczniów z Gogolina

12.5. 2017 Wizyta uczniów z Gogolina

W ramach partnerskiej współpracy szkół przebywała w piątek w naszej szkole młodzież z Polski.
Gościliśmy grupę 18 uczniów  wraz z opiekunami ze szkoły podstawowej w Malni koło Gogolina. Szóstoklasiści i ich wychowawczynie – gospodarze spotkania - przywitali gości programem kulturalnym, nie zabrakło tradycyjnych piosenek "Poszła Karolinka......"  oraz "Za Jabónkowym siedym mil."
Następnie uczniowie spotkali się na wspólnych zajęciach  z języka czeskiego, szukając  podobieństw i różnic pomiędzy tymi dwoma językami, zwiedzili szkołę oraz przedstawili  swoje szkoły w formie multimedialnej.
Po obiedzie zaprosiliśmy gości na spacer po Jabłonkowie oraz do zwiedzenia Muzeum Biblii. Wspólny dzień stworzył sporo sytuacji i możliwości do komunikacji w literackim języku polskim i nawiązania przyjaźni. Opiekunki grupy – dyrektor szkoły p. Aleksandra Sowada  oraz Małgorzata Pamuła wraz z Urszulą Czudek zostały przyjęte w Ratuszu przez władze miasta. Na spotkaniu rozmawiano o  współpracy, która między
miastami trwa już ponad 20 lat i którą warto poszerzyć o współpracę na polu szkolnictwa, o wymianę doświadczeń, pomysłów dotyczących organizacji pracy i wspólnych spotkań młodzieży.
Ze strony naszych partnerów  otrzymaliśmy zaproszenie na rok następny i wyraźną wolę kontynuowania wspólnych spotkań.
 
Dziękujemy Miastu Jabłonków za wsparcie finansowe, Jabłonkowskiemu Centrum Informacji i Kultury,
 a przede wszystkim p.Dominice Heczko za przygotowanie popołudniowych zajęć.ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz