UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

4.9.2017 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpczęcie nowego szkolnego roku 2017/2018 w tym roku przypadło na 4.9.2017 w Domu PZKO w Jabłonkowie. Pani Dyrektor Urszula Czudek serdecznie przywitała po wakacjach uczniów, zwłaszcza pierwszoklasistów oraz szóstaków, którzy do naszej szkoły przybyli z okolicznych szkół,  rodziców, nauczycieli i życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Pierwszoklasiści otrzymali woreczki z prezentami, które Zarząd Główny Macierzy Szkolnej przygotował dla wszystkich uczniów klas pierwszych polskich szkół w RC. Rozpoczęcie uświetlili swym występem uczniowie naszej szkoły, prezentując wiersze i piosenki. 
 
Wakacje minęły,
Uleciały jak chmurki na niebie.
Dzieci plecaki wzięły
I biegną szkoło do ciebie
Z pytaniami:
-Czy tęskniłaś za nami?
-Czy brak ci było gwaru, hałasu?
-Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?
I tak dzieci pytały,
I tak szkole marudziły,
Że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła ,
I dzieci do siebie zaprosiła.
 
Zwrot tutajul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz