Poznajemy Polskę przez edukację - Duszniki Zdrój

15.10. 2017 Poznajemy Polskę przez edukację - Duszniki Zdrój

W niedzielę klasy ósme wyjechały do Dusznik Zdroju, by poznać nie tylko nowe zabytki i pamiątki lecz przede wszystkim zapoznać się z językiem polskim. Uczniowie spędzają w polskich szkołach  - w Gimnazjum w Szczytnej oraz w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju po 3 lekcje dziennie wspólnie z polskimi uczniami. Jest to dla nich nowa przygoda, nowe sytuacje oraz nowi koledzy.
Po obiedzie zwiedzamy okolicę. Byliśmy w kopalni złota w Złotym Stoku, w Muzeum Papieru w Dusznikach, gdzie własnoręcznie wyrobiliśmy sobie kartki papieru, oglądaliśmy przepiękne widoki z punktu widokowego na Szczytniku. Dzisiaj czeka nas zwiedzanie Kaplicy Czaszek oraz Skansen Ginących zawodów.
 
 
Organizatorem tego projektu było Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie oraz Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC.
Projekt był finansowo wsparty przez fundację "Oświata Polska za Granicą"
z funduszy kancelarii Senatu w  2017 r. oraz przez Fundusz Rozwoju Zaolzia.ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz