Duszniki Zdrój

20.10. 2017 Duszniki Zdrój

Ostani dzień w naszych polskich szkołach przebiegł pod znakiem niespodzianek. W szkole w Dusznik Zdroju pożegnano nas w auli szkoły małymi prezentami. My pożegnaliśmy naszych kolegów gwarą, prezentując wiersze i piosenku z naszego regionu. W szkole w Szczytnej zakończyliśmy nasz pobyt formą sportowych rywalizacji. Oczywiście nie mogło zabraknąć turnieju w  piłce nożnej i przeciąganiu się liną. Było odlotowo!
W czwartek i piątek odbyły się ostatnie dwie wycieczki. W czwartek zwiedziliśmy Wambierzyce znane z przepięknej bazyliki oraz Ruchomej Szopki. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kłodzku, gdzie podziwialiśmy Twierdzę Kłodzką oraz przeszliśmy się labiryntem podziemnych niekończących się korytarzy.
 
Dziękujemy za wspaniały tydzień w polskiej codzienności - oragnizatorce p. Barbarze Kubiczek z Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie oraz naszym paniom wychowaczyniom- p. Danucie Niedobie i p. Lucynie Sikorze.
 
Organizatorem tego projektu było Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie oraz Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC.
Projekt był  finansowo wsparty przez fundację " Oświata Polska za Granicą"
z funduszy kancelarii Senatu w  2017 r. oraz przez Fundusz Rozwoju Zaolzia.ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz