Zaproszenie na zebranie rodziców klas dziewiątych

14.11.2017 Zaproszenie na zebranie rodziców klas dziewiątych

Zaproszenie
 
W ramach pomocy przy podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu na szkołach średnich odbędzie się we wtorek 14. 11. 2017 o godz. 15.15 w auli naszej szkoły pogadanka z pracownikami Urzędu Pracy w Trzyńcu. Celem spotkania będzie zaznajomienie się z aktualną sytuacją na rynku pracy RC, o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu zawodu.                        
W drugiej części spotkania, tj. od godz. 16.15 – 18.00 przebiegnie spotkanie z przedstawicielami niektórych zaproszonych szkół średnich i również zostaną przekazane informacje  o wypisywaniu zgłoszeń do SzŚ. Prosimy Rodziców 9. klasy o obowiązkowe przybycie.                                                                                                  
 
 
                                       Mgr. Halina Wolna
                         Doradca do spraw wyboru zawodu                                                                                     


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz