27.11.2017 Wybory do Rady Szkoły

Na zebraniu Macierzy Szkolnej działającej przy SP im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie, w dniu 23.11. 2017 przeprowadzono wybory do Rady Szkoły zgodnie z procedurą wyborczą oraz dokonano wyboru 2 przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły.
 
Komisja wyborcza (odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów i przeliczenien głosów) pracowała w składzie: mgr Marek Słowiaczek – przewodniczący, ing. Jana Cienciałová oraz mgr Gryžyna Wiszczor.
W wyborach tajnych wzięło udział 121 rodziców i opiekunów prawnych. Oddano 121 głosów, w tym 119 głosów ważnych.
 
Spośród 4 kandydatów (Mgr. Renata Kulková, Sikora Beata, Skupień Karol, Mgr. Trombiková Alicja) najwięcej głosów uzyskali:
Mgr Renata Kulková (94) oraz Karol Skupień (81).
Wybrani kandydaci będą wchodzić w skład 6 osobowej Rady Szkoły. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
 
Dziękujemy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym za udział w wyborach.
 
 
 
                                                                                                                                              


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz