Z kart historii


     Pierwsza wzmianka o drewnianym budynku "szkoły przy kościele" pochodzi z 1685 roku. Rektor prowadził wtedy naukę w niezrozumiałym dla większości uczniów języku niemieckim. Dopiero Wiosna Ludów (1848) realizuje w Jabłonkowie postulat wielkiego Czecha, nauczyciela Jana A. Komenskiego (1592 - 1672), który twierdził, iż: "Nauka w szkołach powinna odbywać się w języku macierzystym". W Jabłonkowie uczono w języku polskim, co było niewątpliwie zasługą ks. W. Piontka.

 

 

 W roku 1883, przy strzałach z moździerzy, mszy świętej polowej, otwarto nowowybudowany (murowany) budynek szkoły. Burmistrz miasta Antoni Auschwitzer z wielkimi honorami przekazał klucze kierownikowi Janowi Netterowi. Czteroklasowa, później pięcioklasowa, utrakwistyczna szkoła pod kierownictwem następcy Nettera, Franciszka Błażeja, przetrwała do końca pierwszej wojny światowej (1918).

 

 

Historia


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4309274