Rada Szkoły


Rada Szkoły

 

Zgodnie z brzmieniem ustawy nr 561/2004 Dziennika Ustaw o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym w październiku 2005 r. rozpoczęła działalność RADA SZKOŁY, która została powołana przez Urząd Miasta w Jabłonkowie.

Podstawowym zadaniem Rady Szkoły jest wspieranie działań szkoły związanych z kształceniem i wychowaniem młodzieży, uchwalanie i nowelizowanie: Regulaminu Szkolnego,Szkolnego Programu Nauczania, budżetu szkoły.

 

W skład Rady Szkoły wchodzą:

· nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną - mgr Zuzanna Świerczek, mgr Jan Rusz

· rodzice wybrani przez Macierz Szkolną -  mgr Renata Kulka, mgr Marek Słowiaczek

· przedstawiciele urzędu miasta wybrani przez Radę Miasta - Mgr.Tereza Mullerová, ing Marcin Filipczyk

 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4446569