SP Dolna Łomna


Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace.

elokované pracoviště Dolní Lomná,


Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

filia Łomna Dolna,


Siedziba - sídlo: 739 91  Dolní Lomná 70

Status prawny - právní forma: jednostka budżetowa - příspěvková organizace

Organ prowadzący -  zřizovatel: Miasto Jabłonków  - město Jablunkov

Dyrektor szkoły - ředitel školy: mgr Urszula Czudek

Kierownik placówki - vedoucí pracoviště: mgr  Marcela Szotkowska

Telefon: + 420 558 358 724

E-mail: pzslomna@seznam.cz

 

 

budynek


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4366386