Języki, matematyka, sport, śpiew, ceramika...


językijęzykijęzyki

 

W naszej szkole oprócz języka polskiego i czeskiego, wprowadzamy już od klasy 1. naukę języka angielskiego, a od klasy 7.- w ramach przedmiotu wybieralnego - naukę języka niemieckiego lub rosyjskiego.

Dla uczniów starszych organizujemy wyjazdy do Anglii - Londynu, lekcje z rodzimym mówcą, bierzemy udział w konkursach językowych, projektach europejskich.

 

 języki języki języki

Zajęcia komputerowe odbywają się w sali komputerowej ze stałym dostępem do Internetu.

W trakcie zajęć uczniowie opracowują własne pomysły przy pomocy podstawowych programów, uczą się wykorzystania komputera nie tylko w charakterze rozrywki,ale jako narzędzia pracy w nauce i życiu codziennym.

Do zajęć lekcyjnych wykorzystują tablicę interaktywną, tablicę XXI wieku, która współdziała z komputerem i projektorem multimedialnym. Pełni rolę wielkiego monitora, który reaguje na dotyk ręki lub specjalnego pióra.

matematyka i ICTmatematyka i ICTmatematyka i ICT

sportsportsport

 

Nasza szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową - nowoczesną salą gimnastyczną wraz z zapleczem oraz boiskiem sportowym. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe nie tylko na zajęciach wychowania fizycznego, ale i na licznych zajęciach pozalekcyjnych.

Co roku młodsi uczniowie uczęszczają do szkółki pływania, starsi wyjeżdzają na tygodniowe kursy narciarskie. Popularne są rozgrywki sportowe w ramach Ligi Klas, Dni Sportu, Maraton Szkolny, zimą wyjazdy na treningi narciarskie.

 

sportsportsport

 

TorkaTorkaTorka

 

Kapela działa przy współpracy ze Szkoła Muzyczną w Jabłonkowie.
Repertuar Torki stanowią pieśni Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

 

TorkaTorkaTorka

 

 

muzykamuzykamuzyka

 

Chór szkolny działa prawie że od początku istnienia szkoły.Co roku na zajęcia uczęszcza około 50 uczniów. Chórzyści biorą udział w róznych imprezach kulturalnych, przeglądach chórów, festiwalach piosenek, przygotowują tradycyjne koncerty z repertuarem od muzyki klasycznej po współczesną.

 

muzykamuzykamuzyka

 

Hymn Szkoły

1. Kocham Cię szkoło nad wyraz wszelki,
    w Tobie jest siła, w Tobie jest czar.
    Kocham Cię szczerze skarbie mój wielki,
    źródło mej wiedzy, nauki żar.

 

Ref.: W mojej szkole, w naszej szkole fajnie jest.
       Czy to w klasie, czy to w sali, uczą się tu wielcy, mali.
       Uczmy się, uczmy się, w naszej szkole fajnie jest,
       uczmy się, uczmy się, w szkole fajnie jest.

 

2. Szkoła to chluba, duma, potęga,
w Jabłonkowie już czwarty wiek trwa.
Zasługą wszystkich po laury sięga,
zawsze i wszędzie swój honor ma.

plastyka i ceramikaplastyka i ceramikaplastyka i ceramika

 

Twórczość plastyczna odgrywa doniosłą rolę w rozwoju dziecka. Powoduje wzrost wrażliwości estetycznej, zdolności artystycznych,rozwój sprawności manualnych oraz pełniejszy rozwój całej osobowości dziecka.

Celem plastyki jest w przyjaznej atmosferze prawidłowo rozwijać w dziecku jego zdolności i umiejętności. Wiadomo, że nie każdy jest uzdolnionym plastykiem, ale dzięki indywidualnemu podejściu, staramy się wydobyć z każdego maksimum.

Ceramika - pozalekcyjne ( dla uczniów młodszych w ramach zajęć lekcyjnych) spotkania z „gliną" w pracowni ceramicznej rozwijają u dzieci wyobraźnię, zdolności manulane oraz pozwalają na wyciszenie i koncentrację.

 

plastyka i ceramikaplastyka i ceramikaplastyka i ceramika


 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4366387