Dzwonki i przerwy


 

 Lekcja:
Przerwy:
 Czas lekcji:
0. lekcja
 6. 55 - 7. 00
 7. 00 - 7. 45
1. lekcja
 7. 40 - 7. 50
 7. 50 - 8. 35
2. lekcja
 8. 35 - 8. 45
 8. 45 - 9. 30
3. lekcja
 9. 30 - 9. 45
 9. 45 - 10. 30
4. lekcja
 10. 30 - 10. 40
 10. 40 - 11. 25
obiad / 5. lekcja
 11. 25 - 12. 00
 11. 35 - 12. 20
5. lekcja /obiad
12. 00 - 12. 45
12. 20 - 12. 55
6. lekcja
 12. 45 - 12. 55
 12. 55 - 13. 40
7. lekcja
 13. 40 - 13. 45
 13. 45 - 14. 30

 
 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4446540