Informacje o odroczeniu


 

Informacje na temat odroczenia obowiązku szkolnego  

 1. Rodzice, którzy zadecydowali o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka, mają   obowiązek zapisać dziecko do klasy pierwszej i zażądać o odroczenie. 

2. Decyzję w sprawie odroczenie obowiązku szkolnego dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie:                       

  • pisemnego wniosku rodziców (písemné žádosti) - pisemny wniosek jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. W przypadku braku możliwości pobrania druku  drogą komputerową,  można go podjąć i wypełnić w szkole.
  • pisemnej opinii lekarza (lekarza dziecięcego lub lekarza specjalisty - alergologa, kardiologa, neurologa, itp) oraz  poradni  psychologiczno – pedagogicznej.
  • dyrektor szkoły  zadecyduje o odroczeniu obowiązku szkolnego  w wypadku, że obie opinie  będą pozytywne 

3. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego wraz z załącznikami, prosimy składać w szkole w terminie do 30.4. 2018

 

 Postępowanie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

1. Rodzic w dzień zapisów ma pisemą opinię lekarza (lekarza dziecięcego lub lekarza specjalisty - alergologa, kardiologa, neurologa, itp) oraz  poradni  psychologiczno – pedagogicznej. Już w dzień zapisów może żądać o odroczenie obowiązku szkolnego.

2. Rodzic w dzień zapisów nie ma pisemnej opinii lekarza (lekarza dziecięcego lub lekarza specjalisty - alergologa, kardiologa, neurologa, itp) oraz  poradni  psychologiczno – pedagogicznej. O odroczenie obowiązku szkolnego żąda dopiero po  pisemnym dostarczeniu obu opinii  (najpóźniej w terminie do 30.4. 2018).

 

 


Informace k žádosti o odkladu povinné školní docházky  

 Odklad povinné školní docházky

1. Rodiče, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky svého dítěte, musí se dostavit k řádnému zápisu a požádat o odklad povinné školní docházky

 2. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě:

  •  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (viz. www. pzsjablunkov.cz)
  •   písemného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

3. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

4. Termín pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky v ZŠ:  30. dubna 2018

 

 Postup při podání žádosti o odklad povinné školní docházky

1. Zákonný zástupce doporučující posouzení PPP a odborného lékaře neboklinického psychologa již při zápisu – žádá o odklad povinné školní docházky.

2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa – žádá o přijetí k plnění povinné školní docházky.Teprve až si zajistí obě doporučující posouzení, navštíví školu a vyplní žádost o odklad povinné školní docházky

  

Jabłonków 7.1.  2018                                Mgr. Urszula Czudek, dyrektor szkoły

 


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450917