Hodina pohybu navíc


Donátor projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účel:                      Rozvoj pohybových aktivit dětí, prevence obezity a nemocí, ověřování metodické podpory
Realizace:           říjen 2016 – červen 2017, MŠMT a NÚV (Národní ústav pro vzdělávání)
Finanční dotace:    40 500 Kč
 
 Ve školním roce 2016/17 je ZŠ  H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace - zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc." Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. V průběhu školního roku bude probíhat v rámci školní družiny 1x týdně pro skupiny žáků 1.- 3. ročníku.
 
Cíle pokusného ověřování:
1.Zlepšení zdravotního stavu českých dětí
2.Snižování obezity dětí
3. Prevence nemocí
4. Vytvoření, vydání a ověření metodiky pro pohybové aktivity ve školních družinách
5. Ověření možností pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pilotního ověřování
6. Získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky pohybu programu
7. Připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.
 
 Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, MŠMT navrhuje zvýšit objem odborně řízeného pohybu žákům v základních školách. Stále se zvyšující nadváha a obezita u mladé generace generuje další nemoci, jako diabetes, kardiovaskulární nemoci, některé nádory. Dalším problémem je špatné držení těla (páteř, postavení nohou, klenba chodidel, svalový korzet atd.), které se již stává normou.
Samo zavedení programu „Hodina pohybu navíc" dá  žákům další možnost se pohybem více bavit.
Program „Hodina pohybu navíc" plně odpovídá dosavadním zjištěním jak na úrovni MŠMT, tak i na úrovni Ministerstva zdravotnictví, vlády a komisí EU. Pokusné ověřování bude realizováno v rámci činnosti ŠD a zařazeni budou do této aktivity žáci 1-3 ročníků.  

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4446579