Do zapisu przychodzą dzieci:
  • które przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 osiągną wiek 6 lat, tzn. urodzone  od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011
  • dzieci, które otrzymały odroczenie o jeden rok szkolny
  • dzieci, które będą miały 6 lat po 1.9. 2017 mogą wziać udział w zapisie.  Rodzice muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną  (urodzone w terminie do 31.12.2011) lub opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz lekarza dziecięcego (urodzone w terminie po 31.12.2017).
 
Informacje MŠMT na temat zmian dotyczących tegorocznych zapisów do klasy 1.
 
 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz