Kontakt


logo szkoły

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania, Jablunkov, Školní 438, příspěvková organizace

 

 Školní 438
Jablunkov
739 91


tel.: 558 357 885

fax: 558 357 885

e-mail: pzs@jablunkov.cz

 

Dyrektor szkoły: Mgr. Urszula Czudek

email: u.czudek@pzsjablunkov.cz

 

Wicedyrektor: Mgr. Gražyna Wiszczor

email: g.wiszczor@pzsjablunkov.cz

 

Doradca ds.wyboru zawodu: Mgr. Halina Wolna

email: h.wolna@pzsjablunkov.cz

Konsultacje: poniedziałek 13.45 - 14.45

                    środa 8.45 - 9.30

                  

Profilaktyk ds. uzależnień: Mgr. Irena Gomola

email: i.gomola@pzsjablunkov.cz

 

Koordynator SPN: Mgr. Michaela Puczok

email: m.puczok@pzsjablunkov.cz

 

Koordynator ICT: Mgr. Jan Rusz

email: j.rusz@pzsjablunkov.cz

Michaela Raszková
E-mail: mraszka11@seznam.cz

Lucyna Sikora
E-mail: l.sikora@pzsjablunkov.cz

Marie Pavlíčková
E-mail: m.pavlickova@pzsjablunkov.cz

Jana Ćmiel
E-mail: j.cmiel@pzsjablunkov.cz

Krystyna Ogrocka
E-mail: ogrockakrystyna@centrum.cz

Stanisław Feruga
E-mail: stanislavferuga@sosjablunkov.cz

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4366347