Parlament


PARLAMENT SZKOLNY


W skład Parlamentu Szkolnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, którzy zostają wybierani przez swoich kolegów.
Parlament Szkolny poprzez swoje działanie może wywierać wpływ na życie szkoły oraz współdecydować o sprawach jej dotyczących.

  

 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4446564