Adopcja na odległość


            

W wielu krajach Trzeciego Świata zdobywanie wiedzy jest przywilejem najbogatszych.

Nie ma tam obowiązku uczęszczania do szkoły, a dzieci pozostawione są same sobie.

Uczniowie klasy 9. w roku 2007/2008 włączyli się do projektu Adopcja na odległość, by pomóc Bensonowi Lidahuri z Kenii pokryć koszty nauki. To jedyna szansa dla afrykańskiego rówieśnika na zdobycie wykształcenia i zawodu.

Na początku roku szkolnego 2009/2010 Parlament Szkolny zadecydował, że projekt „Adopcja na odległość" będzie kontynuowany.
Nasz adopcyjny kolega Benson rozpoczął naukę w szkole średniej i koszt jego kształcenia znacznie wzrósł (14 400,- Kč na rok), dlatego też do projektu włączyli się wszyscy uczniowie.
Pieniądze będziemy się starali zyskać nie tylko poprzez przeprowadzanie zbiórki pieniędzy, lecz także inną formą (zbiór makulatury i inne akcje). Dajmy wspólnie Bensonowi szansę na lepsze życie.

Dziękujemy uczniom i Rodzicom za pomoc!

 


 Humanistické centrum NAROVINU Humanistické centrum NAROVINU

  e-mail: info@humanistinarovinu.cz

 

 


  ROK SZKOLNY 2011 / 2012

Edukacja Bensona w szkole średniej powoli dobiega końca. Rok szkolny w Kenii dzieli się na trzy okresy, między którymi są miesięczne wakacje. Poszczególne okresy nauki rozpoczynają się w styczniu, maju i wrześniu, każdy trwa przez trzy miesiące. Rok szkolny kończy więc w listopadzie. Po zakończeniu każdego okresu uczeń otrzymuje świadectwo. W poniższej galerii załączona jest kopia świadectwa Bensona, które otrzymał po pierwszym okresie tego roku szkolnego. Benson ma już 18 lat, czyli tyle, co absolwenci naszej szkoły, którzy byli inicjatorami adopcji na odległość. Benson w listopadzie zakończy naukę w szkole średniej, potem już będzie musiał radzić sobie sam...         A my? Może za rok na tej samej stronie zaprezentujemy nowego / nową afrykańską koleżankę, której nasza skromna pomoc da szansę na lepsze życie?

 

Benson 2012


     List do Bensona - 15.2.2011

Tym razem do Afryki wysyłamy jeden wspólny list.

Patrz tutaj.

   Zbiór makulatury 2010

W celu zyskania pieniędzy dla Bensona przeprowadzono w naszej szkole już dwa razy zbiór makulatury - wiosną i jesienią roku 2010. Zyskaliśmy w ten sposób prawie 2000,-Kč.

Akcja nadal trwa, więc prosimy o dalszą współpracę.

Zdjęcia i dalsze informacje

   Listy z Afryki

21 listów Bensona

 

W listopadzie nasz afrykański kolega Benson Lidahuri bardzo miło nas zaskoczył, ponieważ przysłał do naszej szkoły cały plik listów z dołączonymi do nich zdjęciami. Były to odpowiedzi na listy naszych uczniów wysłane mu w zeszłym roku szkolnym. Jest bardzo wdzięczny za pomoc, którą oferują mu jego koledzy i cieszy się, że do niego napisali tyle listów. Przesłał nam także swoje świadectwo, na którym ma coraz lepsze stopnie. Cieszymy się, że może studiować i mamy takiego fajnego kolegę w dalekiej Afryce.

Piszemy listy Bensonowi

 

Nasz adoptowany kolega Benson Lidauri z Afryki
pisze do nas co roku listy, w których opisuje, jak
powodzi mu się w szkole i co porabia. Przesyła nam też kopie swoich świadectw.
Informacje o Bensonie i jego zdjęcia możecie pooglądać na naszej gazetce szkolnej, a listy Bensona czytamy na lekcjach języka angielskiego.
Staramy się też by jego listy nie zostawały bez odpowiedzi. Chcemy, by w dalekiej Afryce dowiedział się czegoś o nas, naszym mieście i kraju w którym żyjemy.
Daniel Świerczek

 

Benson Lidahuri


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450947