Informacje


Świetlica czynna codziennie od godziny:

6.30 - 7.40 (dla wszystkich uczniów pierwszego stopnia)

11.30 - 16.30 (na podstawie zgłoszenia)

- Opłata za świetlicę szkolną wynosi 100,-kč/miesiąc.

- Dzieciom, które korzystać będą ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu, opłata zaniża się na 50,-kč/miesiąc.

- opłatę można uiścić przelewem bankowym lub szekiem  dwa razy w roku.

- Pierwszą sumę 400,-kč, która pokrywa okres wrzesień – grudzień, zapłacić należy

do 31.10.2015

- Drugą opłatę 600,-kč która pokrywa okres styczeń – czerwiec, zapłacić należy

do 28.2 2016

- Bliższe informacje podaje kierowniczka świetlicy szkolnej Danuta Ćmiel


 
 

INFORMACJE O ZAJĘCIACH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest spójnikiem między nauką w szkole a wychowaniem rodzinnym.

Dziecko powinno w świetlicy przede wszystkim psychicznie i fizycznie odpocząć. Naszym pierwszorzędnym celem jest zaoferować dzieciom dostateczną ilość czasu na relaks i zabawę indywidualną oraz zaproponować im różne możliwości wykorzystania wolnego czasu.

Zadaniem wychowawczyni jest wybrane przez ucznia zajęcie prowadzić lub korygować. Obowiązkiem ucznia jest zaś wybraną czynność dokończyć a używane pomoce za sobą posprzątać.

Praca w naszej świetlicy przebiega w trzech oddziałach w szkole w Jabłonkowie oraz w jednym oddziale w szkole w Dolnej Łomnej.
Dla urozmaicenia często organizujemy zajęcia wspólnie, dzieci mogą też za zgodą wychowawczyni przejść do sąsiedniego oddziału i włączać się do zajęć.
Rodzice odbierają dziecko ze świetlicy według potrzeby o kórejkolwiek godzinie. Uczeń, który odchodzi do domu sam, opuszcza świetlicę o godzinie, którą rodzice podali na zgłoszeniu.

Każdą zmianę należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie.
Jakiekolwiek uwagi związane z uczęszczaniem do świetlicy prosimy zgłaszać kierowniczce świetlicy.

Jesteśmy gotowi przyjąć Państwa propozycje związane z pracą w świetlicy, by stworzyć spokojne, radosne i bezpieczne miejsce dla naszych dzieci.

 

Danuta Ćmielowa
kierowniczka świetlicy szkolnej
tel: 607 408 046
dankacmiel@seznam.cz
Jabłonków 1.9.2014


 

 

 

    

aaa

 
 

 


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450926