Recyklohraní


Recyklohraní

info@recyklohrani.cz

 

Segregujemy odpady w ramach projektu „Recyklohraní"

Nasza szkoła przyłączyła się do projektu „Recyklohraní". Program ten realizują następujące organizacje : ASEKOL, ECOBAT i EKO-KOM, zapewniające zbiór i recykling zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii i opakowań.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz umożliwienie , w jak największym stopniu, recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i baterii.


W naszej szkole znajdują sie dwa pojemniki na zużyty sprzęt.

Każdy uczeń może przynieść do szkoły niepotrzebne urządzenia (np.: komórkę, kalkulator, telefon, klawiaturę komputerową, MP3,) oraz baterie.

 

Poza tym w szkole organizowane są zabawy, gry, konkursy (plastyczne, fotograficzne) dotyczące segregowania i recyklingu odpadów.

Punkty uzyskane za zebranie jak największej ilości zużytych urządzeń będą przeliczane na atrakcyjne nagrody dla uczniów. Katalog nagród oraz informacje o projekcie można przeczytać na stronie

 

http://www.recyklohrani.cz/

 

www.tonda-obal.cz    Tonda Obal

 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 3919158