Plan dnia


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

6.30 - 7.50 - świetlica poranna

Zajęcia wypoczynkowe, gry stolikowe wg zainteresowań, zajęcia dowolne.

11.30 - 13.00 - obiad, higiena osobista

Gry na uspokojenie, zajęcia dowolne.relaks z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

13.00 - 13.30 - zajęcia wypoczynkowe

Pogadanki, rozmowy tematyczne, wspólne czytanie,zabawy sceniczne.

13.30 - 14.30 - zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu zajęć plastycznych, praktycznych, sportowych, przyrodniczych , muzycznych

14.30 - 15.30 - zajęcia rekreacyjne

Gry wg zainteresowań, zabawy towarzyskie, zagadki, quizy, krzyżówki.

15.30 - 16.30 - gry stolikowewg wyboru, zajęcia indywidualne, praca z komputerem, porządkowanie lokalu świetlicy 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450959