Informacje dla rodziców


 

1. Do zapisu przychodzą dzieci:
  • które przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 osiągną wiek 6 lat,tzn. urodzone  od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012
  •  które otrzymały odroczenie o jeden rok szkolny
  • które będą miały 6 lat po 1.9. 2018. Rodzice muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną  (urodzone w terminie do 31.12.2012) lub opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz lekarza dziecięcego (urodzone w terminie po 31.12.) 
2. Dodatkowe informacje
  • o ile rodzice nie mogą przyjść do zapisów w danym terminie, umówią się z dyrekcją na terminie zastępczym do 31. 4. 2018.
  • do zapisów prosimy zabrać dowód osobisty, metrykę urodzenia dziecka 
3. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej 
  •  przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (obwód jest ustalony przez Urząd Miasta  w Jabłonkowie)
  • przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  • w przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się na podstawie rekrutacji z uwzględnieniem następujących kryteriów:
                                   1. dziecko ma w szkole rodzeństwo
                                   2. dziecko uczęszcza do przedszkola w Jabłonkowie
  •   w przypadku, gdy kandydaci zgłoszeni w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają jednakową liczbę punktów, o przyjęciu do szkoły decyduje wynik losowania (losowanie przebiega pod nadzorem Rady Szkoły).

 W Jabłonkowie 31 stycznia 2018 
 Dyrekcja szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4366358