Wspólnota Polska


Wspólnota Polska

http://www.polonia-polska.pl/index.php?id=gpgl

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją  działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Celem Stowarzyszenia jest  umacnianie więzi wszystkich Polaków zamieszkałych poza  granicą z jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy Polakom rozsianym  po całym świecie.

 

Dzięki wsparciu finansowemu Wspólnoty Polskiej uczniowie w ramach szkolnego projektu  Bliżej Polski wyjeżdżają co roku na wycieczki edukacyjne do Polski - Cieszyna, Krakowa, Oświęcimia.

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450924