Koučování do škol


"Koučování do škol - od vzdělávání ke sdílení"

Název projektu:          „KOUČOVÁNÍ DO ŠKOL - od vzdělávání ke sdílení"

Registrační číslo:                     CZ.1.07/1.3.44/02.0013

Poskytovatel dotace:               Moravskoslezský kraj

Název dotačního programu:    OP VK Oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Celkové výdaje projektu:          4 121 067,40 Kč

Z toho dotace OPVK:                4 121 067,40 Kč

Cíl projektu:

Do škol společně zavedeme metody, které se osvědčily ve firemním prostředí (konkrétně KOUČOVÁNÍ a KOLEGIÁLNÍ PORADENSTVÍ), a vytvoříme tak v kraji síť „SEBEROZVÍJEJÍCH SE ŠKOL" (koncept „learning organisations")

Stručný popis projektu:

V tomto projektu zaměřeném na pedagogy a vedení základních škol chceme reagovat na situaci, se kterou se školy potýkají - přesycenost učitelů nabídkou externího vzdělávání a nedostatečné využití vnitřního potenciálu školy. Učitelé se zúčastňují mnoha školení, avšak aplikace těchto poznatků v praxi je komplikovaná a těžko ověřitelná. Chceme proto školám nabídnout metody pro podporu učení se z praxe, metody učení se od sebe navzájem, kolegiálního poradenství a koučování. 6 základních škol z kraje si v rámci projektu vytrénuje 2 interní kouče (celkem 12), 120 pedagogů si osvojí metody kolegiálního poradenství. Cílem je podpořit synergii a systémový přístup k rozvoji školy, implementace znalostí do praxe a vzájemné sdílení zkušeností. Cílů projekt dosáhne následujícími aktivitami: moderované workshopy, výcvik v koučování, skupinové řešení problémů z praxe formou kolegiálního poradenství, interní koučink, externí koučink, setkání ředitelů ZŠ z kraje s prezentacemi.

web projektu:  www.koucovanidoskol.cz

Aktivity:

Iniciační setkání

(dva dny)

Koučování vedení školy

(každý 5 hodin)

Koučovací výcvik

(5 x 16 hodin)

Kolegiální poradenství

(5x6 hodin - učitelé)

Závěrečné setkání zapojených škol

(dva dny)

Závěrečný seminář pro veřejnost

(konference)

 

Strona Projektu - Koučování do škol

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450922