Tablety do škol


Podpora rozvoje pedagogů a škol ve využití ICT ve výuce

Informace o projektu


Název projektu:        Podpora rozvoje pedagogů a škol ve využití ICT ve výuce
Zkrácený název:        Dotkni se školy

Realizátor:                EDUCO CENTRUM s.r.o.            
Číslo projektu:          CZ.1.07/1.3.00/51.0001
Realizace projektu:   1. 10.2014 - 31.7.2015
 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Cíle projektu:

Projekt chce podpořit pedagogy k efektivnímu využívání ICT ve výuce za pomoci dotykových zařízení a didaktických oborových školení a navést je k moderním přístupům a metodám ve výuce (individuální výuka, interaktivita, digitalizace, kritické myšlení...)

Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce, a to formou 3 klíčových aktivit (A, B, C). Projekt má za cíl integraci dotykové technologie (tabletu) do výuky tak, aby se technika přizpůsobila výuce a sloužila pedagogovi. Aktivity projektu cíleně povedou pedagoga k individualizaci výuky, digitalizaci, interaktivitě, on-line testování

 

Celkový výstup projektu:

  • 33 podpořených organizací - základních škol
  • 561 podpořených osob
  • 1500 úspěšně podpořených pedagogů
  • 160 realizovaných běhů DVPP (z toho 7 specializací v oborových didaktikách)
  • 478 tabletů pro základní školy a 40 ks pro mobilní učebnu a lektory

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří 561 pracovníků a vedoucích pracovníků ve 33 základních školách. Z celkového počtu všech zapojených škol je více než 42 % malých základních škol s méně než 200 žáky.

Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ. Potřebou této cílové skupiny je dobrá znalost učebních dokumentů, metod a forem výuky a dále jejich přizpůsobování aktuálním potřebám žáků i samotné školy. Jejich potřebou je dostatečná kompetence k používání nových výukových metod s využíváním ICT a kvalitní komunikace v rámci pedagogického týmu a v rámci oborových komunit. 

Projekt se dotkne sekundárně rovněž rodičů a žáků.

Dotkni se školy 


B1 Cloud


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4366369