Let's speak together


Lets speak together

 

Program: OPVK

Název projektu: Let´s speak together

Číslo výzvy: 55

Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příjemce:Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. Pobřežní 34, Praha 8

Partner projektu: Jazyková škola Polyglot, s.r.o.,  - partnerem pro výuku s rodilými mluvčími na školách po celé České republice.

Doba trvání projektu: 01.10.2014 – 30.07.2015

 

Cíl projektu:

·        Globálním cílem projektu je podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků, především AJ ( ve školách a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky (zejména metodu CLIL).

·        Rozvoj forem učení orientovaných na žáka a dalších aktivizujících metod, které povedou ke komplexnímu využití cizího jazyka ve všech oblastech vzdělávání.

·        Podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky a internacionalizace škol a podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí.

 

Klíčové aktivity:

  • 01 Podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků na ZŠ
  • 02 Podpora přípravy projektů internacionalizace škol
  • 03 Podpora zavádění metody CLIL do výuky
  • 04 Podpora a vzdělávání učitelů cizích jazyků formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí

V rámci projektu ve škole realizujeme od 1.2. 2014 klíčovou aktivitu 01 - Podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků na ZŠ.

Aktivity projektu jsou pro školu zcela bezplatné. Škola je partner jazykové školy Polyglot, která zajišťuje průběh projektu.

 

Projekt


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450955