Żyjemy na Trójstyku


 
 
 

 Międzynarodowa współpraca szkół

Základná škola Nábrežná ul., Kysucké Nové Mesto

Ebook projektu 2016/2017 - zobacz

Modul A) Sport łamie granice - spotkania sportowe i turniej szachowy

Modul B) Historia Trójstyku + Holocaust - ekskurzja Oświęcim

Modul C) Kultura i rzemiosło na Trójstyku - wiosenne i jesienne warsztaty, koncert świąteczny

Imprezy towarzyszące - Dzień kultury angielskiej (SZŠ) a Let´s make friends (ČZŠ)

 
Logo projektu 2015/2016

W ramach projektu realizowane są:

Moduł A) Uczymy się piosenek naszych sąsiadów

Moduł B) Sport łamie granice - zobacz zdjęcia

Moduł C) Jakim językiem mówi się na Trójstyku 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 3919213