Wyruszamy w podróż po Polsce


 
 
Wyruszamy w podróż po Polsce
 
Nr projektu: 17/I/2018 PSP Jabłonków
 
Rozpoczęcie realizacji projektu: 1.3.2018
 
Zakonńczenie realizacji projektu: 30.11.2018
 
Wysokość wsparcia finansowego: 69 066  Kč
 
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszu: FUNDUSZ ROZWOJU ZAOLZIA
 
 
Cele projektu: promocja polskiej kultury i oświaty, poprawa języka polskiego w ramcach programu szkolnego, edukacja o Polsce, edukacja rozwijająca tożsamość Polaka na Zaolziu, promocja polskiej grupy narodowej w RC oraz wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. Projekt przeznaczony jest dla wszystkich uczniów 1. stopnia.
 
Projektowe działania:
1. Korespondencja międzyszkolna
Nawiązanie kontaktu ze szkołami w Polsce poprzez międzyszkolną korespondencję. Wyszukiwanie szkół na podstawie bazy e-Twinning 
 
2. Biblioteczki klasowe i kąciki czytelnicze w klasach 1-5
Sporządzenie i wyposażenie  biblioteczek  klasowych w pozycje dostosowane do wieku uczniów, zakup encyklopedii dla dzieci i słowników oraz stworzenie kącików czytelniczych
 
 3. Poznaj miasta w Polsce
Klasowe projekty. Uczniowie poznają region, miejscowość korespondecyjnych kolegów i sporządzą  na korytarzu wielką mapę Polski i będą wyznaczać poznane w ramach projektu miasta polskie.
 
4. Wycieczki edekacyjne    
  • Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała (klasa 1-3)       
  • Chlebowa Chata w Górkach Małych (klasa 1-3)      
  • Kopalnia soli w Wieliczce  (klasa 4-5)·     
  • Cieszyn – kino Piast , seans filmowy dostosowany do wieku uczniów  

Nasza korespondencja z uczniami ze szkoły z Porąbki


Piszemy listy po polsku z kolegami z Opola

Piszemy list po polsku


Miasta polskie

Miasta polskie


Wycieczka do kina w Cieszynie


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 4450977