Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Informace o odkladu

Informace k žádosti o odkladu povinné školní docházky  
Odklad povinné školní docházky

1. Rodiče, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky svého dítěte, musí se dostavit k řádnému zápisu a požádat o odklad povinné školní docházky 

2. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona č.561/ 2004 ředitel školy na základě:
  • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte  podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 
  • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psycholog

3. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.
4. Termín pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky v ZŠ:  30. 4. 2019 

 Postup při podání žádosti o odklad povinné školní docházky
1. Zákonný zástupce má doporučující posouzení PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa již při zápisu – žádá o odklad povinné školní docházky.
2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa – žádá o přijetí k plnění povinné školní docházky.Teprve až si zajistí obě doporučující posouzení, navštíví školu a vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.

Pro rodiče budoucích prvňáčku připravilo MŠMT dokument s názvem  Desatero pro rodiče předškolního věku (pdf.), ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do ZŠ.

W Jabłonkowie 18 stycznia 2019
Dyrekcja szkoły

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800