Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Ogłoszenia

25. 6. 2019-3. 9. 2019

Bon i stypendium dla pierwszaka

Także w tym roku Macierz Szkolna w Republice Czeskiej przygotowuje dla dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę w pierwszych klasach polskich szkół podstawowych, „Bon Pierwszoklasisty”. W tym roku nowością będzie stypendium finansowe. 

Czym jest „Bon Pierwszoklasisty”?– Pod tą tajemniczą nazwą kryje się plecak – tornister pełen przyborów szkolnych potrzebnych na starcie naszym najmłodszym uczniom – wyjaśnia Tadeusz Smugała, prezes Zarządu Głównego Macierzy. Każdy pierwszoklasista otrzyma także zbiór naszych rodzimych baśni i opowieści „Cudowny chleb” Józefa Ondrusza. Publikację tę przekazujemy dzięki Funduszowi Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków w RC, ale na tym nie koniec.

 Dla każdego pierwszoklasisty mamy przygotowane stypendium edukacyjne w wysokości 500 złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na opłaty związane z edukacją – to znaczy, w naszym pojęciu, na wyjazdy edukacyjne organizowane przez szkołę czy też Macierz, zieloną szkołę, na abonamenty Sceny Lalek „Bajka” i inne przedsięwzięcia edukacyjne.  

Bon Pierwszoklasisty 2019 wraz ze Stypendium Edukacyjnym realizowane są za pośrednictwem Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie, a projekt jest finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Bony i stypendia będą wręczane w pierwszym dniu roku szkolnego, 2 września, we wszystkich polskich podstawówkach na Zaolziu. 

 Zawartość wyprawki docx.

  Ulotka - Bon Pierwszaka pdf.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z tego serwisu, wpisz swój e-mail:     

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800