Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Ogłoszenia

13. 10. 2020

Informacje dla rodziców. Organizacja pracy w szkole 14.10.- 1.11.2020

Na podstawie decyzji Rządu RC szkoła od 14.10.2020 - 1.11. 2020  jest zamknięta. 

14.10. 2020 - 23.10.2020  - nauka w szkole przebiega zdalnie (online) zgodnie z rozkładem lekcji.
26.10. 2020 - 30.11. 2020 - tygodniowe wakacje jesienne


UCZNIOWIE/RODZICE KLAS 1-4:
Kontaktują się z nauczycielem za pośrednictwem systemu informacyjnego Bakaláři oraz platformy PADLET ( będą przekazywane karty pracy, instruktażowe  filmiki, polecenia do lekcji itp…).


UCZNIOWIE KLAS 5- 9:
Kontaktują się z nauczycielem za pośrednictwem systemu informacyjnego Bakaláři  oraz za pośrednictwem Google Classroom lub Google Meet. 


SYSTEM NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W NASZEJ SZKOLE (klasa 5 - 9)
  • Nauka na odległość  będzie przebiegać zgodnie z planem nauczania.
  • Lekcje będą prowadzone w Google Classroom.
  • Uczniowie codziennie wg planu połączą się z nauczycielem, z którym mają wyznaczone  w rozkładzie lekcje online.
  • W  rozkładzie (dostępny w  IS Bakaláři) te lekcje oznaczone są literą D (dystancyjna nauka - nauka na odległość). Zaplanowaliśmy 3 lekcje z nauczycielem w ciągu dnia.
  • Reszta lekcji  w ramach rozkładu  przebiegać będzie w formie samodzielnej nauki. Nauczyciele będą uczniom wysyłać do Google klasy ćwiczenia, zadania na powtórkę. Uczniowie zadania  będą wykonywać  we własnym zakresie. W rozkładzie te lekcje oznaczone są literą S (samostudium)
  • Uczniowie są prawnie zobowiązani do uczęszczania na zajęcia online, wykonywania zadań i wysyłania ich w podanym terminie do nauczycieli w celu sprawdzenia. 
  • Do nauki na odległość potrzebny jest notebook /komputer stacjonarny, albo jakikolwiek smartfone. Do smartfonu polecamy pobrać aplikacje Google Classroom, Google Meet, Bakaláři

STOŁÓWKA SZKOLNA
Stołówka szkolna umożliwia  uczniom, którzy kształcą się w domu odbiór dotowanych obiadów w ramach posiłków szkolnych. Posiłek może uczeń odebrać w nośnikach (do jidlonosiče) w stołówce (wejście boczne od Polikliniki) w godzinach: 10:45 -11:15.

 http://www.jidelnajablunkov.cz/ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (OŠETŘOVNÉ)
Rodzice uczniów ponizej 10 roku życia mogą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy (ošetřovné) na podstawie oświadczenia (čestného prohlášení)
krizové ošetřovné 

Urszula Czudek
dyrektor szkoły
13.10. 2020

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ...

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z tego serwisu, wpisz swój e-mail:     

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800