Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Ogłoszenia

12. 11. 2020

Informacje dla rodziców. Organizacja pracy w szkole od 18.11.2020

Na podstawie decyzji Rządu RC od 18.11.2020 do  szkół wracają uczniowie 1 i 2 klasy.

Dla pozostałych roczników obowiązuje nauka zdalna.

UCZNIOWIE/RODZICE KLAS 3-4:
Kontaktują się z nauczycielem za pośrednictwem systemu informacyjnego Bakaláři oraz platformy PADLET (będą przekazywane karty pracy, instruktażowe  filmiki, polecenia do lekcji itp…).

 lekcje online formą wideokonferencji (GOOGLE Meet)
klasa trzecia:  nauczyciel spotyka się z uczniami na lekcji online 2x w tygodniu
klasa czwarta: nauczyciel spotyka się z uczniami codziennie na 1-2 lekcjach online


UCZNIOWIE KLAS 5- 9:
Kontaktują się z nauczycielem za pośrednictwem systemu informacyjnego Bakaláři  oraz za pośrednictwem Google Classroom lub Google Meet. 
 • Nauka na odległość  będzie przebiegać zgodnie z planem nauczania.
 • Lekcje będą prowadzone w Google Classroom.
 • Uczniowie codziennie wg planu połączą się z nauczycielem, z którym mają wyznaczone  w rozkładzie lekcje online.
 • W  rozkładzie (dostępny w  IS Bakaláři) te lekcje oznaczone są literą D (dystancyjna nauka - nauka na odległość). Zaplanowaliśmy 3 lekcje (dla uczniów 5 klasy - 2 lekcje) z nauczycielem na żywo w ciągu dnia.
 • Reszta lekcji  w ramach rozkładu  przebiegać będzie w formie samodzielnej nauki. Nauczyciele będą uczniom wysyłać do Google klasy ćwiczenia, zadania na powtórkę. Uczniowie zadania  będą wykonywać  we własnym zakresie. W rozkładzie te lekcje oznaczone są literą S (samostudium)
 • Uczniowie są prawnie zobowiązani do uczęszczania na zajęcia online, wykonywania zadań i wysyłania ich w podanym terminie do nauczycieli w celu sprawdzenia. 
 • Do nauki na odległość potrzebny jest notebook /komputer stacjonarny, albo jakikolwiek smartfone. Do smartfonu polecamy pobrać aplikacje Google Classroom, Google Meet, Bakaláři

STOŁÓWKA SZKOLNA
 • Stołówka szkolna umożliwia  uczniom, którzy kształcą się w domu odbiór dotowanych obiadów w ramach posiłków szkolnych. Posiłek może uczeń odebrać w nośnikach ( jidlonosič) w stołówce (wejście boczne od Polikliniki) w godzinach: 10:45 -11:15.
 • Jeśli uczeń jest chory, obiad szkolny po obniżonej cenie można odebrać tylko w 1. dniu nieobecności w szkole.
 • Jeśli dziecko zachorowało na  COVID-19 - nie może odebrać obiadu ze szkoły.
 • Jeśli dziecko jest zdrowe, ale jest w kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną (np. członkiem rodziny), nie może odebrać obiadu ze szkoły.
http://www.jidelnajablunkov.cz/


ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (OŠETŘOVNÉ)
Rodzice uczniów ponizej 10 roku życia mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy (ošetřovné). 

krizové ošetřovné 
       česká správa sociálního zabezpečená

Urszula Czudek
dyrektor szkoły
30.10. 2020

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z tego serwisu, wpisz swój e-mail:     

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800