Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Rada szkoły

Zgodnie z brzmieniem ustawy nr 561/2004 Dziennika Ustaw o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym w październiku 2005 r. rozpoczęła działalność RADA SZKOŁY, która została powołana przez Urząd Miasta w Jabłonkowie.

Zadania

Podstawowym zadaniem Rady Szkoły jest wspieranie działań szkoły związanych z kształceniem i wychowaniem młodzieży, uchwalanie i nowelizowanie: Regulaminu Szkolnego, Szkolnego Programu Nauczania, budżetu szkoły.

Skład Rady Szkolnej

Skład Rady Szkoły: nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną -  rodzice wybrani przez Macierz Szkolną -  , przedstawiciele urzędu miasta wybrani przez Radę Miasta.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800