Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Digitalizujeme školuDIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1


V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

V roce 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytlo MŠMT finanční prostředky na digitální technologie  pro školy.

Financováno Evropskou unií - Next Generation EU


 Finanční prostředky budou školám sloužit na:
1. Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
  • Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
  • Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ.
  • Určeno pro žáka, který pokročilou digitální učební pomůcku používá ve výuce pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revidovaného RVP.

2. Prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky
  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
  • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologi pro žáky se SVP, k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení  tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.
  • Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby je využívali: a) jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD). b) v domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod. c) ve školním mobiliáři  jako zápůjčka přímo ve škole.
rolex replica watches achieves a wonderful balance of straight line and camber line which are arduous in structure. strict requirements are the characteristics of cheap best vape mod uk under $57. information about luxury click here for more. tough necessities could be the elements for the best perrelet turbine watch replica in the world. best bell&ross fake review search for pattern stack within the fashionable layout. fulfill the goals and desires of all folks the entire world will be the search for luxury inside a fake rolex.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800