Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Moravskoslezský kraj

 PODPORA  AKTIVIT  V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTI A MLÁDEŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024                                        

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
sídlo:  28 října 117, 702 18 Ostrava 
IČO:   70890692

Číslo projektu: 03082/2023/ŠMS
Zahájení realizace projektu: 1.9. 2023
Ukončení realizace projektu: 31.8. 2024
Finanční náklady na projekt : 63 500 Kč
Finanční výše dotace MSK: 50 000 Kč   (79% celkových nákladů projektu)
Vlastní zdroje: 13 500 Kč (21% celkových nákladů projektu)

Název projektu:  Čtyři kroky ke spokojenosti

Cíl projektu:
Cílem projektu je preventivně působit a včasně řešit výskyt negativních trendů rizikových forem chování žáků. Formou prožitkových programů zlepšovat pozitivní sociální klima a monitorovat vztahy v jednotlivých třídách. Techniky prožitkových preventivních programů využívat ve vedení třídnických hodin. Zapojit do preventivních aktivit žákovský parlament a společně připravit  aktivity za účelem pozitivního působení na formování postojů ostatních žáků ve škole.
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800