Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Chór szkolny

Chór szkolny "Jabłoneczka" i Mała Jabłoneczka.  Duszą i siłą napędową tego zespołu jest pani Monika Łysek, która pracuje z  Małą Jabłoneczką (uczniowie klas 1 - 5) oraz  pani Katarzyna Kantor, która pracuje z Jabłoneczką  (uczniowie klas 6 - 9) 

Repertuar

W repertuarze chóru znajdują się utwory jedno, dwu i trzygłosowe: pieśni patriotyczne, kościelne, kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe, piosenki młodzieżowe i okolicznościowe. Chór śpiewa a'cappella, z podkładami muzycznymi oraz z towarzyszeniem pianina i instrumentów perkusyjnych. 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800