Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Owoce i warzywa w szkole

 


W ramach tego programu uczniowie klas I-V będą otrzymawać w szkole bezpłatnie świeże owoce i warzywa.

Unijny program zaproponowany przez Komisję Europejską ma na celu zachęcanie dzieci do wyrabiania w sobie dobrych nawyków żywieniowych poprzez podniesienie konsumcji świeżych owoców i jarzyn. Dostawy są finansowane z budżetu państwa oraz z dotacji Unii Europejskiej.

Ovoce a zelenina do škol - Owoce i warzywa w szkole.

W ramach tego programu uczniowie klas I-V będą otrzymawać w szkole bezpłatnie świeże owoce i warzywa.
Unijny program zaproponowany przez Komisję Europejską ma na celu zachęcanie dzieci do wyrabiania w sobie dobrych nawyków żywieniowych poprzez podniesienie konsumcji świeżych owoców i jarzyn. Dostawy są finansowane z budżetu państwa oraz z dotacji Unii Europejskiej.

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010.
Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.
 
 Od školního roku 2017/2018 dochází k rozšíření tohoto projektu (podle nařízení vlády č.74/2017 ze dne 8. března 2017 ) . )  Projekt se nově jmenuje „Školní projekt" a týká se  všech žáků základních škol - žáků prvního i druhého stupně.  
 
Ovoce a zelenina do škol

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800