Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Skład Parlamentu

Bodyguardzi Henia

Skład Parlamentu Uczniowskiego 2021 - 2022 

W skład Parlamentu Szkolnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, którzy zostają wybierani przez swoich kolegów. Parlament Szkolny poprzez swoje działanie może wywierać wpływ na życie szkoły oraz współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Skład parlamentu uczniowskiego:

Parlament Uczniowski  Bodyguardzi Henia 2021/2022 


Karolina Filipczyk, Dorota Zoń                  9 A

Elżbieta Niedoba , Daniel Sikora               9 B

Eliza Skupień, Gabriel Koky                        8 A

Julia Kobielusz, Mateusz Madzia               8 B

Jaroslava Lysková, Dominik Juříček          7 A 

Alicja Szczotka, Franciszek Hóta                7 B

Tiana Skupień, Jonasz Koky                         6 A

Jakubiková Anežka, Michał Hławiczka      6 B

Radim Jeřábek, Janis Rusz                           6 C

Anna Michalik , Aneta Słowioczková           5

Adam Burian                                                     5

 


 Zadania główne

  • reprezentowanie interesów wszystkich uczniów naszej szkołykształtowanie umiejętności komunikacji oraz pracy w grupie       
  • utrzymywanie przyjaznej atmosfery w szkole      
  • uczenie samodzielności i odpowiedzialności za swoje decyzjiprzedstawianie dyrekcji szkoły propozycji zmian w szkole 
  • twórcza dyskusja i współpraca z nauczycielami     
  • pomoc w realizacji bieżących spraw szkoły      
  • sygnalizowanie zjawisk niepożądanych       
  • szanowanie energii - kontrola w klasach                                  

PLAN

 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800