Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Skład Parlamentu

Bodyguardzi Henia

Skład Parlamentu Uczniowskiego 2019 - 2020 zostanie wybrany i opublikowany w wrześniu 2019.

W skład Parlamentu Szkolnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, którzy zostają wybierani przez swoich kolegów. Parlament Szkolny poprzez swoje działanie może wywierać wpływ na życie szkoły oraz współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Zadania główne

  • reprezentowanie interesów wszystkich uczniów naszej szkołykształtowanie umiejętności komunikacji oraz pracy w grupie       
  • utrzymywanie przyjaznej atmosfery w szkole      
  • uczenie samodzielności i odpowiedzialności za swoje decyzjiprzedstawianie dyrekcji szkoły propozycji zmian w szkole 
  • twórcza dyskusja i współpraca z nauczycielami     
  • pomoc w realizacji bieżących spraw szkoły      
  • sygnalizowanie zjawisk niepożądanych       
  • szanowanie energii - kontrola w klasach                                  

PLAN

1. Akcja charytatywna 

2. Kurs Parlamentarzysty 

2. Noc w szkole

3. Talent Henia

4. Ocena gazetek-Wiosna, Lato, Jesień, Zima

5. Dzień koloru

6. Turnieje sportowe - Liga klasa    piłka nożna, piłka ręczna, unihokej    

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800