Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Skład Parlamentu

Bodyguardzi Henia

Skład Parlamentu Uczniowskiego 2019 - 2020 zostanie wybrany i opublikowany w wrześniu 2019.

W skład Parlamentu Szkolnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, którzy zostają wybierani przez swoich kolegów. Parlament Szkolny poprzez swoje działanie może wywierać wpływ na życie szkoły oraz współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Skład parlamentu uczniowskiego:

Parlament uczniowski 2019/2020 

Przewodniczący: Adriana Szolona 9B

Zastępcy: Małgorzata Szotkowska 9A   Magdalena Kulka 9B 

Sekretarz: Ema Tomanek 8A

Gazetkowi: Nina Piechaczek 8B, Teresa Jopek 8A, Karolina Filipczyk 7A , Eliška Teofil 6B 

IT specjaliści: Ema Samiec 8B, Moritz Wegmann 7A, Gabriel Koky 6A

Sportowi: Marek Sikora 6A, Mateusz Sikora 6B, Jan Martynek 4A 

Informatorzy 1. stopień:                                                               

Dorota Kaleta 4B, Zoe Roženková 4B, Tiana Skupień 4A, Dominik Juříček 5,  Anna Sochacka 5  

Informatorzy 2. stopień:

Tereza Mazur 7B, Elżbieta Niedoba 7B, Franciszek Kohut 9A                                                                       

 


Zadania główne

  • reprezentowanie interesów wszystkich uczniów naszej szkołykształtowanie umiejętności komunikacji oraz pracy w grupie       
  • utrzymywanie przyjaznej atmosfery w szkole      
  • uczenie samodzielności i odpowiedzialności za swoje decyzjiprzedstawianie dyrekcji szkoły propozycji zmian w szkole 
  • twórcza dyskusja i współpraca z nauczycielami     
  • pomoc w realizacji bieżących spraw szkoły      
  • sygnalizowanie zjawisk niepożądanych       
  • szanowanie energii - kontrola w klasach                                  

PLAN

 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019-2020 

Pomoc wychowawcom klas

Douczanie uczniów-korepetycje

Wystawa charytatywna

Liga klas - piłka nożna  - piłka ręczna  - unihokej

Piątkowe wieczory filmowe -od stycznia

Ocena gazetek

Eko projekt ,,Henio ratuje Beskidy’’- sadzenie drzewek

Noc w szkole

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800