Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Škola pro všechny II (šablony)
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013954
Zahájení realizace projektu: 1.9.2019
Ukončení realizace projektu: 31.8.2021
Finanční výše podpory: 1 305 200 Kč
Název projektu:  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro ZŠ a MŠ II
                           
Škola pro všechny II
Délka realizace: 24 měsíce  

 
Od 1.9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ II.

 
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga, školního asistenta, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora a extrakurikulárních/rozvojových rozvojových aktivit zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ/ŠD. Dále v ZŠ doučování žáků a v ŠD projektový den v ŠD.

Šablony OP VVV
Základní škola:
  • Speciální pedagog
  • DVPP
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Klub pro žáky (badatelský klub)
  • Zapojení odborníka do výuky
Školní družina:
  • Školní asistent
  • DVPP
  • Klub pro žáky (čtenářský klub)
  • Zapojení odborníka do výuky
  • Projektový den
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800