Ogłoszenia

 • 12.4.2019

   


 • 30.3.2019

  Informujemy Szanownych Rodziców, iż od 2 kwietnia  będzie na stronach internetowych dostępny dla klas 4-8  elektroniczny dzienniczek ucznia oraz nowy system komunikacyjny Komens w portalu "Bakaláři".
  We wtorek 2 kwietnia zostaną  w szkole rozdane loginy i hasła dla Rodziców. Odebranie loginów prosimy potwierdzić podpisem na kartkach rozdanych w szkole. Uczniowie otrzymią również przewodnik krok po kroku (plik do pobrania pdf.) oraz ulotkę o sposobie klasyfikacji w nszej szkole (plik do pobania docx.)
  Z systemu można korzystać na komórkach i tabletach czy innych urządzeniach w systemach operacyjnych Android i iOS.
  Dnia 9. 4. 2019 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

  Dyrekcja szkoły
   
  GALERIE Bakaláři


   

 • 27.3.2019
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie – Błędowicach 
  oraz 
  zarząd koła Macierzy Szkolnej przy tej szkole 
  serdecznie zapraszają na naszą wspólną wspaniałą imprezę pod tytułem 
  XVI Festiwal Piosenki Dziecięcej

  Przypominamy, że koncert finałowy odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019, od godziny 16:00  w Domu Kultury Petra Bezruča w Hawierzowie.  W tegorocznej edycji proponujemy wszystkim chętnym  zakup miejscówek nowoczesną formą on-line rezerwacji/zakupu w systemie rezerwacyjnym ośrodka kulturalnego miasta Hawierzowa pod linkiem http://www.mkshavirov.cz/, gdzie będą dostępne w terminie od 25.3. do 26.4. 
 • 16.1.2019

  Dyrekcja Szkoły  Podstawowej im. H. Sienkiewicza
  z Polskim Językiem Nauczania 
  w Jabłonkowie

  ogłasza

  ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ,

  które odbędą się
  11.4. 2019 o godz. 13.00 - 17.00
  12.4. 2019 o godz. 13.00 - 16.00
  w budynku szkoły.

Aktualności

 • 17.4.2019
   
  GALERIE wielkanocne prace dzieci Świetlicy Szkolnej
 • 2.4.2019
  Od 25.3.2019 do 29.3.2019 przebiegał w naszej szkole zbiór plecaczków i potrzeb szkolnych dla dzieci z najbiedniejszych krajów świata. Zbierano również pieniądze na posiłek dla dzieci. Sprzedawaliśmy różne wypieki, kanapki, tosty. Każdy rocznik zorganizował sobie wyznaczony dzień i przygotował podczas przerw sprzedaż posiłków.
  Dziękujemy uczniom, rodzicom nauczycielom i wszystkim, którzy włączyli się w nasz projekt.
  Razem zebrano ponad 70 plecaczków z potrzebami szkolnymi, które jeszcze będą kompletowane i w maju przesłane do Afryki.
  Suma, którą zyskano podczas sprzedaży wynosi po całkowitym podliczeniu 27 822 Kč.
  A ile zarobiły poszczególne klasy?
  9 A, B        -     3119,- Kč
  8 A, B        -     7610,- Kč
  7, 6 A, B    -     5833,- Kč
  5,4,3 B       -     6260,- Kč
  3 A,2, 1 A,B -  3000,- Kč
  Składki 
  nauczyciele  -   2000,-Kč
   Dziękujemy!!!!!!
   Głos ludu : TUTAJ
 • 2.4.2019
  W nocy z 29. 3. na 30. 3. 2019 przebiegała w naszej szkole tradycyjna „Noc z Andersenem," w ramach projektu „Žijeme na Trojmezí." Dla tegorocznych szóstaków z polskich, czeskich i słowackich szkół były najpierw popołudniowe zajęcia w bibliotece miejskiej, później czarodziejski show w ratuszu, a wieczorem gry i zabawy zapoznawcze w szkole, oraz cykl warsztatów, zakończony dyskoteką i noclegiem w klasach. Na warsztatach uczniowie wyprodukowali sobie drewniane spinnery, pomalowali kolorowo bawełniane torby i zdobywali nowe wiadomości o H. Ch. Andersenie. 
  Było baśniowo!
   
  GALERIE Noc z Andersenem


 • 29.3.2019
  W czwartek 28.3. w auli szkolnej odbyła się prelekcja dla dzieci i rodziców klas pierwszych nazwana "Wesołe ząbki".Zajęcia prowadził lekarz stomatolog Adam Pękała, który w ciekawy sposób prezentował temat prawidłowej higieny ustnej  dzieci. Pierwszoklasiści na modelu jamy ustnej wypróbowali właściwe czyszczenie zębów, w animowanym filmiku oglądali bakterie niszczące zęby oraz mogli dotknąć narzędzi, których używa dentysta do kontroli ich uzębienia. Nie zabrakło też czasu na pytania rodziców. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały dyplom i drobne prezenty.   
   
  GALERIE Prelekcja

 • 25.3.2019
  Od poniedziałku 25.3. do piątku 29.3. 2019 przebiega w naszej szkole Projekt Plecaczkowy. Organizacja charytatywna Mary´s Meals stara się ułatwić życie dzieciom w krajach trzeciego świata jako Malawi, India czy Kenia. Organizacja Mary's Meals to prosty pomysł, który działa poprzez dostarczenie dziennego posiłku w miejscu edukacji. Najuboższe dzieci są przyciągane do szkoły, gdzie mogą zdobyć podstawowe wykształcenie, które z kolei umożliwia im wyjście z biedy.
  Nasz Parlament Uczniowski włączył się również do tego projektu. Zbieramy plecaczki i potrzeby szkolne dla dzieci, ale również ogłosiliśmy śniadaniowy tydzień. W szkole podczas wszystkich przerw można kupić różne wypieki, ciasteczka, drugie śniadańko, które przygotują wszystkie klasy.
  Cały zarobek będzie przeznaczony na posiłki dla dzieci z krajów rozwojowych.
  Więcej informacji TUTAJ

  Facebook: batůžkový projekt pro školy
 • 21.3.2019
  Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno
   dziś cię utopimy, bo nie chcemy zimy.

   
  GALERIE Topienie MarzannyŠkola pro všechnyČíslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005996
Zahájení realizace projektu: 1.9.2017
Ukončení realizace projektu: 31.8.2019
Výše podpory: 791 595,00 Kč
Název projektu: Škola pro všechny
Délka realizace: 24 měsíce


 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.  
 
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
 
 
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. 
 
 
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky, inkluzi, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. 
 
Nastavené šablony:
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základní škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí účasti na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.  
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti. 
 
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů, a to přímou účastí lektora přímo ve škole. 
 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. 
 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk). Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.  

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
1
5
6
7
10
13
14
15
20
21
28
     

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800