Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Odborné, karierní a polytechnické vzdělávání v MSK II
  Naše škola je zapojena do projektu:
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 INK4
Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání.

Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky  


Cílem aktivity je vybudování ucelené koncepce pro školy v systematickém přístupu ke vzdělávání, péči a rozvoji nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků.
Koncepce je spojena se systematičností v pedagogické identifikaci, v metodách a formách výuky, v přístupu a komunikaci nejen s dětmi a žáky, ale i jejich rodiči. Dále se jedná o kontinuální podporu učitelů i ředitelů s odborným vedením a  s  důrazem na praktické využití přímo ve vzdělávání a rozvoji dětí této cílové skupiny.   

Realizované aktivity na škole:
Školní rok 2021/2022·        
  • Úvodní workshop pro pedagogický sbor·        
  • Workshop pro pedagogické pracovníky zaměřený na sociálně-emoční inteligenci a komunikaci·       
  • Workshop pro pedagogické pracovníky zaměřený na metody a formy výuky žáků intelektově nadaných
  • Kontinuální odborné poradenství·        
  • Stáže ve spolupracující škole – příklady dobré praxe, výměna zkušeností a vzájemná inspirace                                       
Školní rok 2022/2023·        
  • Supervize učitelů·        
  • Stáže ve spolupracující škole – příklady dobré praxe, výměna zkušeností a vzájemná inspirace  
Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „projekt").
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 
Realizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací www.kvic.cz a nadačním fondem QIIDO www.qiido.czSzkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800