Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Nauczyciele kontakty

Dyrekcja

Urszula Czudek
Tel.: +420 602 967 769
E-mail: u.czudek@pzsjablunkov.cz

dyrektor szkoły

nauczyciel 2. stopnia (JR, JP)

dyrekcja szkoły

Michaela Puczok
Tel.: +420 737 634 037
E-mail: m.puczok@pzsjablunkov.cz

wicedyrektor

koordynator ICT

koordynator SPN

nauczyciel 1., 2.  stopnia  (ICT)

gabinet zastępcy dyrektora

Grażyna Wiszczor
Tel.: +420 733 280 703
E-mail: g.wiszczor@pzsjablunkov.cz

 wicedyrektor

nauczyciel 2. stopnia (JP, JN)

gabinet zastępcy dyrektora


Administracja

Jiřina Czyžová
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

księgowa

gabinet księgowa

Ludwika Heczko
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: sekretariat@pzsjablunkov.cz

sekretarka

sekretariat szkoły

Dominik Patola
E-mail: d.patola@pzsjablunkov.cz

administrator ICT

Nauczyciele

Katarzyna Jaworska
Tel.: +420558357885
E-mail: k.jaworska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.stopnia (M,F,ICT)

wychowawca klasy 8B

koordynator ICT

gabinet doradztwa szkolnego

Jana Cienciała
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.cienciala@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, F)

gabinet fizyki, chemii

Jola Drobisz
Tel.: +420558357885
E-mail: j.drobisz@pzsjablunkov.cz

nauczyciel JA

gabinet językowy 2

Renata Gąsiorowska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.gasiorowska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel  2.  stopnia (JP)

wychowawca klasy 8A

gabinet językowy I

Irena Gomola
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: i.gomola@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (Wsp, WF, JN)

metodyk ds. uzależnień 

gabinet fizyki, chemii

Jan Gomola
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.gomola@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (WF, F, G, Zpr)

gabinet wychowania fizycznego

Petra Hawliczková
E-mail: p.hawliczkova@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.stopnia (JCz)

gabinet językowy 1


Izabela Jachnicka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: i.jachnicka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoK, NoP, WPl, Zpr, WF)

wychowawca klasy 2B

gabinet 1. stopnia

Dorota Jansa
Tel.: +420558357885
E-mail: d.jansa@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.stopnia (JP, B, PN)

gabinet językowy 1

Anna Kluz
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: a.kluz@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (JCz)

wychowawca klasy 9A

gabinet językowy 2

Renata Kohut
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.kohut@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, M, NoŚ, WM, WPl, Zpr)

wychowawca klasy 2A

gabinet 1. stopnia

Barbara Kotek
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.kotek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoK, NoP, Zpr, WF)

wychowawca klasy 5

gabinet 1. stopnia

Monika Lysek
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.lysek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JCz, M, NoŚ, WM, Zpr, Wpl)

wychowawca klasy 3

gabinet 1. stopnia

Marek Macura
Tel.: +420558357885
E-mail: m.macura@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.stopnia (H)

gabinet wychowania fizycznego

Beata Michalik
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.michalik@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA)

wychowawca klasy 6A

gabinet językowy 2

Danuta Niedoba
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: d.niedoba@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA, JR, G)

wychowawca klasy 9B

gabinet językowy 2

Krystyna Ogrocka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: k.ogrocka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (H, G)

wychowawca klasy 7A

gabinet językowy 1

Agnieszka Piechaczek
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: a.piechaczkova@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.stopnia (M, F)

wychowawca klasy 6B

gabinet doradztwa szkolnego


Jana Podolinská
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.podolinska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.  stopnia  (M)

doradca ds wychowania

pedagog specjalny

gabinet doradztwa szkolnego

Lucyna Sikora
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: l.sikora@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA, Zpr)

wychowawca klasy 8C

gabinet językowy 2

Zdeňka Sikora
Tel.: 558 357 885
E-mail: z.sikorova@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.stopnia (JCz)

wychowawca klasy 7B

gabinet językowy 1

Magdalena Strzysz
Tel.: +420558357885
E-mail: m.strzysz@pzsjablunkov.cz

Blanka Suszka-Szczuka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.suszka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (Wpl)

gabinet fizyki, chemii

Zusana Świerczek
E-mail: z.swierczek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoŚ, Zpr)

wychowawca klasy 4

gabinet 1. stopnia

Urszula Szturc
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: u.szturc@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, M, NoK, NoP, Zpr, Wpl)

wychowawca klasy 1

gabinet 1. stopnia

Jana Tacina
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.tacina@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, Ch, B)

koordynator EVVO

gabinet fizyki, chemii

Wychowawczynie świetlicy szkolnej

Dorota Jachnicka
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: d.jachnicka@pzsjablunkov.cz

kierowniczka świetlicy szkolnej

wychowawczyni świetlicy szkolnej

(oddział 1)

gabinet świetlicy szkolnej

Agnieszka Kohutek
Tel.: +420558357885
E-mail: a.kohutek@pzsjablunkov.cz

wychowawczyni świetlicy szkolnej

nauczyciel 2.stopnia (B)

(oddział 3)

gabinet świetlicy szkolnej

Jana Kvaiserová
Tel.: +420558357885
E-mail: j.kvaiserova@pzsjablunkov.cz

wychowawczyni świetlicy szkolnej 

(oddział 2)

gabinet świetlicy szkolnej

Pedagog specjalny

Marie Pavlíčková
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.pavlicek@pzsjablunkov.cz

pedagog specjalny

asystent pedagoga

gabinet doradztwa szkolnego

Asystent pedagoga

Barbara Sikora
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: b.sikorova@pzsjablunkov.cz

asystent pedagoga


Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800