Nauczyciele kontakty

Dyrekcja

Urszula Czudek
Tel.: +420 602 967 769
E-mail: u.czudek@pzsjablunkov.cz

dyrektor szkoły

doradca ds wychowania

nauczyciel 2. stopnia (JP, JR)

Grazyna Wiszczor
Tel.: +420 733 280 703
E-mail: g.wiszczor@pzsjablunkov.cz

wicedyrektor

nauczyciel 2. stopnia (JP, JN)

Grono pedagogiczne

Jana Cienciała
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.cienciala@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, F)

gabinet fizyki, chemii

Danuta Ćmiel
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: d.cmiel@pzsjablunkov.cz

kierowniczka świetlicy szkolnej

wychowawczyni świetlicy szkolnej (oddział 1-klasy 3A + 2)

gabinet świetlicy szkolnej

Jana Ćmiel
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.cmiel@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2.  stopnia  (M, JCz, WF, Zpr, ICT, WPl)

wychowawca klasy 5

gabinet 1. stopnia 

Stanisław Feruga
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: stanislav.feruga@sosjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (ICT)

gabinet wychowania fizycznego

Renata Gąsiorowska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.gasiorowska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2.  stopnia (JP)

wychowawca klasy 7B

gabinet językowy 1

Irena Gomola
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: i.gomola@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (Wsp, WF, JN)

metodyk ds. uzależnień 

gabinet fizyki, chemii

Jan Gomola
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.gomola@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (WF, F, Zpr)

gabinet wychowania fizycznego

Ludvika Heczková
E-mail: l.heczkova@pzsjablunkov.cz

sekretarka

sekretariat szkoły

Dorota Jachnicka
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: pzs@jablunkov.cz

wychowawczyni świetlicy szkolnej (oddział 2-klasy 1A + 1B)

gabinet świetlicy szkolnej

Izabela Jachnicka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: i.jachnicka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, M, NoŚ, WPl, Zpr, WF)

wychowawca klasy 1B

gabinet 1. stopnia

Katarzyna Kantor
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: k.kantor@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (WM)

wychowawca klasy 6B

asystent pedagoga

gabinet językowy 1

Anna Kluz
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: a.kluz@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (JCz, JP, H)

wychowawca klasy 8B

gabinet językowy 2

Renata Kohut
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.kohut@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoŚ, Wpl, Zpr)

wychowawca klasy 2

gabinet 1. stopnia

Barbara Kotek
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.kotek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoŚ, Wpl, Zpr)

wychowawca klasy 3A

gabinet 1. stopnia

Monika Lysek
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.lysek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoŚ, WM, Zpr, Wpl)

wychowawca klasy 3B

gabinet 1. stopnia

Beata Michalik
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.michalik@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA)

wychowawca klasy 6A

gabinet językowy 2

Danuta Niedoba
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: d.niedoba@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA, JR, G)

wychowawca klasy 9A

gabinet językowy 2

Krystyna Ogrocka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: ogrockakrystyna@centrum.cz

nauczyciel 2. stopnia (H, G)

wychowawca klasy 7A

gabinet językowy 1

Marie Pavlíčková
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.pavlickova@pzsjablunkov.cz

pedagog specjalny

asystent pedagoga

gabinet psychologa

Michaela Puczok
Tel.: +420 737 634 037
E-mail: m.puczok@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia  (ICT)

koordynator ICT

koordynator SPN

gabinet zastępcy dyrektora

Jakub Raszka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.raszka@pzsjablunkov.cz

Szkolny asystent

Świetlica szkolna - kącik relaksu

gabinet wychowania fizycznego

Halina Sikora
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: halina.sikora@seznam.cz

asystent pedagoga

gabinet 1. stopnia

Lucyna Sikora
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: l.sikora@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA, Zpr)

wychowawca klasy 9B

gabinet językowy 2

Renata Staszowska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.staszowska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (H, JCz)

gabinet matematyki

Libuše Stolarska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: l.stolarska@pzsjablunkov.cz

asystent pedagoga

gabinet 1. stopnia

Blanka Suszka-Szczuka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.suszka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (Wpl)

gabinet fizyki, chemii

Jiřina Suszkova
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: jsuszkova@seznam.cz

asystent pedagoga

gabinet 1.stopnia

Zusana Świerczek
E-mail: z.swierczek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoK, NoP, Zpr)

wychowawca klasy 4

gabinet 1. stopnia

Witold Szczerbowski
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: witold.s@seznam.cz

psycholog szkolny

gabinet psychologa

Marcela Szotkowska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.szotkowska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (JP, JCz)

wychowawca klasy 8A

gabinet językowy 1

Urszula Szturc
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: u.szturc@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, M, NoŚ, WM, Zpr, Wpl)

wychowawca klasy 1A

gabinet 1. stopnia

Jana Tacina
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.tacina@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, Ch, B)

koordynator EVVO

gabinet fizyki, chemii

Aleksandra Wendrinska
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: a.wendrinska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (NoK, NoP, JCz, B)

wychowawczyni świetlicy szkolnej (oddział 3-klasy 3B + 4)

gabinet świetlicy szkolnej

Halina Wolna
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: h.wolna@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, Zpr)

doradca ds. wyboru zawodu

gabinet matematyki

Administracja

Jiřina Czyžová
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

księgowa

gabinet zastępcy dyrektora

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800