Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Nauczyciele kontakty

Dyrekcja

Urszula Czudek
Tel.: +420 602 967 769
E-mail: u.czudek@pzsjablunkov.cz

dyrektor szkoły

doradca ds wychowania

nauczyciel 2. stopnia (JR)

dyrekcja szkoły

Michaela Puczok
Tel.: +420 737 634 037
E-mail: m.puczok@pzsjablunkov.cz

wicedyrektor

koordynator ICT

koordynator SPN

nauczyciel 1., 2.  stopnia  (ICT)

gabinet zastępcy dyrektora

Grażyna Wiszczor
Tel.: +420 733 280 703
E-mail: g.wiszczor@pzsjablunkov.cz

 wicedyrektor

nauczyciel 2. stopnia

gabinet zastępcy dyrektora


Administracja

Jiřina Czyžová
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

księgowa

gabinet zastępcy dyrektora

Ludwika Heczko
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: sekretariat@pzsjablunkov.cz

sekretarka

sekretariat szkoły

Nauczyciele

Jana Cienciała
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.cienciala@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, F)

gabinet fizyki, chemii

Stanisław Feruga
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: s.feruga@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (ICT)

gabinet wychowania fizycznego

Renata Gąsiorowska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.gasiorowska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2.  stopnia (JP, NoK, NoP)

wychowawca klasy 5A

gabinet 1. stopnia

Irena Gomola
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: i.gomola@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (Wsp, WF, JN)

metodyk ds. uzależnień 

gabinet fizyki, chemii

Jan Gomola
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.gomola@pzsjablunkov.cz

wychowawca klasy 7B

nauczyciel 2. stopnia (WF, F, G, Zpr)

gabinet wychowania fizycznego

Izabela Jachnicka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: i.jachnicka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoŚ, WPl, Zpr, WF)

wychowawca klasy 3B

gabinet 1. stopnia

Beata Kantor
Tel.: 558 357 885
E-mail: b.kantor@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (WM)

gabinet językowy 1


Anna Kluz
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: a.kluz@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (JCz, JP)

gabinet językowy 2

Renata Kohut
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.kohut@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoP, NoK, Zpr)

wychowawca klasy 4

gabinet 1. stopnia

Barbara Kotek
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.kotek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoŚ, Zpr)

wychowawca klasy 2

gabinet 1. stopnia

Monika Lysek
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.lysek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JCz, M, NoŚ, WM, Zpr, Wpl)

wychowawca klasy 5B

gabinet 1. stopnia

Beata Michalik
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.michalik@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA)

wychowawca klasy 8A

gabinet językowy 2

Vojtěch Morcinek
Tel.: 558 357 885
E-mail: v.morcinek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (ICT)

gabinet wychowania fizycznego

Danuta Niedoba
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: d.niedoba@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA, JR, G)

gabinet językowy 2

wychowawca klasy 6B

Krystyna Ogrocka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: k.ogrocka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (H, G)

wychowawca klasy 9A

gabinet językowy 1

Jana Podolinská
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.podolinska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.  stopnia  (M)

pedagog specjalny

wychowawca klasy 7A

gabinet doradztwa szkolnego

Lucyna Sikora
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: l.sikora@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (JA, Zpr)

gabinet językowy 2

wychowawca klasy 9B

Zdeňka Sikora
Tel.: 558 357 885
E-mail: z.sikorova@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2.stopnia

gabinet językowy 1

Renata Staszowska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: r.staszowska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (H, JCz)

gabinet matematyki

wychowawca klasy 6A

Blanka Suszka-Szczuka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: b.suszka@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. i 2. stopnia (Wpl)

gabinet fizyki, chemii

wychowawca klasy 8B

Zusana Świerczek
E-mail: z.swierczek@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, JCz, M, NoŚ, Zpr)

wychowawca klasy 1

gabinet 1. stopnia

Marcela Szotkowska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.szotkowska@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (JP, JCz)

gabinet językowy 1

Urszula Szturc
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: u.szturc@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 1. stopnia (JP, M, NoŚ, WM, Zpr, Wpl)

wychowawca klasy 3A

gabinet 1. stopnia

Jana Tacina
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.tacina@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, Ch, B)

koordynator EVVO

gabinet fizyki, chemii

Halina Wolna
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: h.wolna@pzsjablunkov.cz

nauczyciel 2. stopnia (M, Zpr)

doradca ds. wyboru zawodu

gabinet matematyki

Pedagog specialny

Marie Pavlíčková
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: m.pavlicek@pzsjablunkov.cz

pedagog specjalny

asystent pedagoga

gabinet doradztwa szkolnego

Asystent pedagoga

Jakub Raszka
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.raszka@pzsjablunkov.cz

szkolny asystent

świetlica szkolna - kącik relaksu

gabinet doradztwa szkolnego

Halina Sikora
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: h.sikora@pzsjablunkov.cz

asystent pedagoga

gabinet doradztwa szkolnego

Libuše Stolarska
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: l.stolarska@pzsjablunkov.cz

asystent pedagoga

gabinet 1. stopnia

Jiřina Suszková
Tel.: +420 558 357 885
E-mail: j.suszka@pzsjablunkov.cz

asystent pedagoga

gabinet doradztwa szkolnego

Wychowawczynie świetlicy szkolnej

Danuta Ćmiel
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: d.cmiel@pzsjablunkov.cz

kierowniczka świetlicy szkolnej

wychowawczyni świetlicy szkolnej

(oddział 1 - klasy 1)

gabinet świetlicy szkolnej

Dorota Jachnicka
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: d.jachnicka@pzsjablunkov.cz

wychowawczyni świetlicy szkolnej

(oddział 2 - klasy 3A,B)

gabinet świetlicy szkolnej

Barbara Sikora
Tel.: +420 607 408 046
E-mail: b.sikorova@pzsjablunkov.cz

asystent pedagoga

wychowawczyni świetlicy szkolnej

(oddział 3 - klasy 2,4)

gabinet świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800