Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Sala gimnastyczna

Cena 400 Kč/godz.

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885

Boisko szkolne

Cena 130 Kč/godz.

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885

Klasa

Cena 130 Kč/godz.

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885

Klasopraownia ICT

Cena 400 Kč/godz.

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885 

Aula szkolna

Cena 200 Kč/godz.

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885 

Klasopracownia ceramiki

Cena 200 Kč/godz.

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885

Wypał wyrobów ceramicznych

Cena 650 Kč/wypał

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885 

Klasopracownia multimedialna

Cena 200 Kč/godz.

Kontakt: Jiřina Czyžová

E-mail: ucetni@pzsjablunkov.cz

Telefon: +420 558 357 885 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800