Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Mobilní učebna

Mobilní učebna ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč. Jablunkov
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015169

Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč:
Celkové způsobilé výdaje projektu Kč: 941 895,00 
z toho prostředky ze státního rozpočtu (95%) :  894 800, 25 Kč
z toho vlastní zdroje (5 %):  47 094,75  Kč

Konec realizace projektu: 31.08. 2021
  
Popis projektu:
Projekt je orientován na vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderního vybavení ve výuce. Základní myšlenkou je zajištění odpovídající úrovně vzdělávání žáků ZŠ v předmětech s vazbou na kličové kompetence v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi, kdy cílem je větší podíl praktické a názorné výuky oproti výuce teoretické.

Cíle projektu:
Cílem projketu je zajištění materiálně technického zázemi školy a modernizace výuky s důrazem na využití multimediální /počítačévé techniky pro výuku technických předmětů za účelem rozvoje praktických dovedností žáků a zvyšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Realizaci projektu dojde ke zlepšení podmínek výuky a názornosti v předmětech s klíčovými kompetencemi - cizí jazyk, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.
who makes the best fake audemars piguet for sale uk is usually sold on development the best stylish perhaps the watch. rolex perrelet turbine watch replica is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality imitation rolex watches. online shopping for copy valentino.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800