Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Moderní škola II

 


Moderní škola II
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005548

Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč:  

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 986 494,00
z toho prostředky ze státního rozpočtu (90%) : 2 687 844,60
z toho vlastní zdroje (10 %): 298 649,40

Konec realizace projektu: 30.9. 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
  
Popis projektu:
Projekt je zaměřený na modernizaci výuky s důrazem na využití multimediální / počítačové techniky pro výuku cizích jazyků, ale také na zvýšení kvality v oblasti enviromentální výuky. 
Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro zájmové a volnočasové aktivity ZŠ či zlepšení odborné přípravy pedagogů na samotnou výuku.

Cíle projektu:
1. aplikace moderních výukových trendů na ZŠ prostředníctvím moderního a inovatního výukového zařízení při výuce cizích jazyků ( odborná jazyková učebna)
2. konektivita a inovace školní sítě
3. podpora rozvoje enviromentální výuky 
4. rozšíření možností volnočasových a mimoškolních aktivit
5. nárůst vzdělánostního potenciálů žáků
6. zlepšení práce pedagogů
7. snaha o zvyšení komunitní role školského zařízení
8. zvyšení životní úrovně rodin s dětmi školního věku ve městě Jablunkov

Výsledky projektu:
1. nově vybavená odborná učebna cizích jazyků
2. bezpečná sít´ová infrastruktura s dostetečnou konektivitou
3. konektivita a inovace školní sítě
4. upravené venkovní prostředí
5. možnosti pro mimoškolní výuku a zájmovou činnost
6. možnosti pro odborné vzdělávání na ZŠ

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800