Ogłoszenia

Spotkanie Towarzyskie dla Rodziców

21.5.2019

Festyn Szkolny

21.5.2019

Pogadanka z psychologiem na temat rozwoju dziecka

16.5.2019-29.5.2019

Próbne egzaminy Cambridge dla uczniów

15.5.2019

Nasza szkoła w tym roku podpisała umowę z ostrawską szkołą językową Cloverleaf o wzajemnej współpracy, w związku z czym mamy możliwość działania jako centrum testów międzynarodowych z języka angielskiego. Testy Cambridge są uznawane na całym świecie i służą jako świadectwo osiągniętego poziomu językowego. Uzyskanie certyfikatu za zdanie konkretnego testu może ułatwić uczniowi dostanie się na szkołę średnią i wyższą, czy też przyszłe zabieganie o ciekawą pracę. Istnieje sześć poziomów testów (od najniższego: A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Pod koniec czerwca będą u nas po raz pierwszy przebiegać testy próbne (tzw. pre-testing) na poziomach A1, A2, B1 dla uczniów klas 4-9. Testy są zupełnie darmowe i mają za cel pokazać uczniom ich poziom językowy oraz zaznajomić ich z całym przebiegiem testu (czytanie, pisanie, słuchanie, rozmowa). Później, po otrzymaniu wyników testu można się zdecydować, czy warto w przyszłym roku szkolnym podjąć prawdziwy test i na jakim poziomie.

Część uczniów już podała zgłoszenia do testów. Istnieje jeszcze możliwość dodatkowych zgłoszeń. Zgłaszać się można u pani Beaty Michalik, nr. tel. 603 853 512.

W razie pytań można kontaktować pani Martinę Hamilton, nr. tel.: 721 644 818, która u nas zastępuje szkołę Cloverleaf i jest odpowiedzialna za organizację testów.

Więcej informacji:
http://pzsjablunkov.cz/content/ss/Vazeni_rodice.docDzień otwartych drzwi dla klas 5-tych

14.5.2019-31.5.2019

Odwołanie od decyzji w sprawie nieprzyjęcia ucznia do szkoły średniej

2.5.2019-24.5.2019
Rodzice uczniów nieprzyjętych do szkoły średniej mogą odwołać się. Na naszych stronach zamieszczamy informacje jak postępować w danej sprawie. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z naszą szkołą.

Informacje pobrane z stron: www.cermat.cz

Wzór odwołania docx.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou. 

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. 

Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. 

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody, proč se odvolání podává. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepříjetí mého syna/dcery
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).  
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka 
Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka 
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno 

Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce 
Elektroniczny dzienniczek ucznia

30.3.2019-10.4.2019

Informujemy Szanownych Rodziców, iż od 2 kwietnia  będzie na stronach internetowych dostępny dla klas 4-8  elektroniczny dzienniczek ucznia oraz nowy system komunikacyjny Komens w portalu "Bakaláři".
We wtorek 2 kwietnia zostaną  w szkole rozdane loginy i hasła dla Rodziców. Odebranie loginów prosimy potwierdzić podpisem na kartkach rozdanych w szkole. Uczniowie otrzymią również przewodnik krok po kroku (plik do pobrania pdf.) oraz ulotkę o sposobie klasyfikacji w nszej szkole (plik do pobania docx.)
Z systemu można korzystać na komórkach i tabletach czy innych urządzeniach w systemach operacyjnych Android i iOS.
Dnia 9. 4. 2019 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja szkoły
 
GALERIE Bakaláři


 


Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z tego serwisu, wpisz swój e-mail:     

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
  
4
5
6
11
12
19
25
26
27
29
  

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800