Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Raport Roczny

Raport roczny 2018 pdf.

Szkolny Program Nauczania

Szkolny Program Nauczania - "Tradycja i współczesność" nr 29/2019

Školní vzdělávací program - "Tradice a současnost" č.j. 29/2019

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800