Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Místni akční plán pro ORP Jablunkov III


Název projektu:
Místní akční plán pro ORP Jablunkov III
reg. č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023094.

Celkové zdroje projektu:    1 868 034,00 Kč
Výše podpory z EU:               1 587 828,90 Kč
Výše podpory národní:           186 803,40 Kč
Vlastní zdroje – Město:             93 401,70 Kč

Popis projektu
Město Jablunkov se stalo nositelem projektu  „Místní akční plánpro ORP Jablunkov III", který je spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o projekt, který podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území obce s rozšířenou působností (dále „ORP") Jablunkov (12 obcí, 33 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Do projektu se zapojily všechny obce v ORP Jablunkov.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800