Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Kontakty

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Adres:
ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 438
739 91 Jablunkov
IČO: 70640076

Sídlo - siedziba:
Školní 438, 739 91 Jablunkov

Právní forma - status prawny:
příspěvková organizace - jednostka budżetowa    
Zřizovatel - organ prowadzący: 
Město Jablunkov - Urząd Miasta w Jabłonkowie

Provozní doba - godziny otwarcia:
Pon - Pią: 7.00 - 16.00


Ředitel - dyrektor: 

mgr Urszula Czudek
Telefon: + 420 558 357 885, +420 731 475 469
e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz, u.czudek@pzsjablunkov.cz


IČO: 
70 64 00 76

Elektronická podatelna - elektroniczny rejestr
ID schránky: ebpmmtj

Kontakt:
tel.: 558 357 885, 
e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

Zastępca dyrektora:
mgr Michaela Puczok
email: m.puczok@pzsjablunkov.cz

Doradztwo szkolne:
Doradca do spraw wychowawczych:
mgr Jana Podolinská
email: j.podolinska@pzsjablunkov.cz

Doradca do spraw wyboru zawodu:
mgr Halina Wolna
email: h.wolna@pzsjablunkov.cz

Profilaktyk do spraw uzależnień
mgr Irena Gomola
email: i.gomola@pzsjablunkov.cz

Specjalny pedagog:
mgr Marie Pavlíčková
email: m.pavlickova@pzsjablunkov.cz


Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800