Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Erasmus+

                    
       Innowacyjne narzędzia edukacyjne

Tytuł projektu: Innowacyjne narzędzia edukacyjne

Numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA201-050725
Akcja 2: 
Partnerstwa strategiczne

Finansowanie:
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus
Kwota dofinansowania: 124 040,00 EUR

Okres realizacji projektu: 01.12.2018r. – 30.11.2020r

Lider Projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (Pl)
Partnerzy projektu:
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie (CZ)
Základná škola - Grundschule z Kezmaroku (SK)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej (PL)

Cele projektu:
1. opracowanie (stworzenie) platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech.
2. bezpieczne korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży.
3. zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej. 
4. kształtowanie  kompetencje partycypacji społecznej, wymiany informacji przy jednoczesnym uwrażliwieniu na zagrożenia ze strony mediów cyfrowych.
5. wyposażenie szkół i nauczycieli w adekwatne do oczekiwań narzędzie edukacyjne, które będzie wspierało w sposób naturalny formalną edukację szkolną


Grupy docelowe projektu:
1) szkoły podstawowe oraz instytucje szkoleniowe (docelowo będzie to ok. 19 tys. szkół podstawowych i instytucji szkoleniowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich które będą mogły wykorzystywać stworzoną platformę edukacyjną w procesie dydaktycznym)
2) kadra dydaktyczna – nauczyciele informatyki, wychowawcy, pedagodzy (ok. 30 tys. nauczycieli ze szkół podstawowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich którzy będą mogli wykorzystywać stworzoną platformę edukacyjną w procesie dydaktycznym),
3) młodzież szkolna (ok. 2 mln uczniów w wieku 10-14 lat uczęszczających do szkół podstawowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich którzy otrzymają możliwość zdobycia i podniesienia umiejętności oraz kompetencji będących efektem  z korzystania z platformy edukacyjnej (gry) (m.in. 180 uczniów biorących udział w projekcie na etapie testowania);
4) na etapie upowszechniania - kadra zarządzająca szkołami, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, organy prowadzące i zarządzające szkołami, decydenci, szkoły wyższe kształcące nauczycieli, uczniowie.

Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie, przetestowanie i wdrożenie w proces edukacji platformy symulacyjnej pełniącej funkcję dydaktyczną w zakresie rozwijania i umiejętności bezpiecznego i skutecznego komunikowania za pomocom mediów społecznościowych.
Rezultatem wdrożenia platformy będzie wytworzenie umiejętności bezpiecznego korzystania przez młodzież szkolną z mediów społecznościowych. Młodzież będzie znała zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie związane są z mediami społecznościowymi i będzie umiała ich unikać. Pozwoli im to w przyszłości na bezpieczną partycypację cyfrową i podniesie bardzo ważne kompetencję w zakresie komunikacji przy użyciu nowoczesnych mediów. 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800